Befejeződött az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóiskoláinak infrastrukturális fejlesztése. A 2,8 milliárd forintos EFOP-támogatásból az egyetem öt budapesti és egy szombathelyi oktatási intézményét újították meg. A most záruló projekt része annak a programnak, amelyet az ELTE a Szegedi Tudományegyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban valósított meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kiemelt szerepe van a gyakorlóiskoláknak, mivel ezek a tanárképzésben részt vevő egyetemi hallgatók felkészítésének fontos színterei, az ide jelentkező diákok számára pedig olyan középiskolák, amelyek évek óta előkelő helyen szerepelnek az országos rangsorokban.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kiemelt szerepe van a gyakorlóiskoláknak, mivel ezek a tanárképzésben részt vevő egyetemi hallgatók felkészítésének fontos színterei, az ide jelentkező diákok számára pedig olyan középiskolák, amelyek évek óta előkelő helyen szerepelnek az országos rangsorokban.

Az ELTE országszerte 6 gyakorlóiskolát üzemeltet, amelyek fejlesztésére az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 2022 őszén.  Az egyetem a rendelkezésre álló összeg 60%-át (mintegy 1.8 milliárd forintot) az öt budapesti és egy szombathelyi intézmény infrastrukturális fejlesztésére, többek között belső renovációra, osztálytermek, szaktantermek, tornatermek és vizesblokkok felújítására, a villamoshálózat korszerűsítésére, közösségi terek, udvarok és irodák kialakítására és felújítására fordította. Mindezek mellett a 2023/24-es tanév kezdetére több száz laptop és asztali számítógép érkezett a hat intézménybe (a keretösszeg 28%-ából), továbbá új tantermi bútorokat is beszereztek (az összeg 8%-a).  A projekt általános költségei, vagyis a projektmenedzsment díja, a közbeszerzési díj és a kommunikációs ráfordítások mindössze a keret 4%-át tették ki.

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumban 25 tantermet, valamint a vizesblokkokat újították fel, továbbá informatikai eszközöket és bútorokat vásároltak a rendelkezésre álló 500 milliós támogatásból. 429 millió forintos támogatásból gazdálkodhatott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola, ahol a széles körű eszközfejlesztés mellett elsősorban a közösségi terek megújítására és az akadálymentesített terek fejlesztésére fókuszáltak. Szintén 429 millió forint állt az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola rendelkezésére. Az intézményben felújították az aulát, a rendezvénytermet és a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkokat. Megújultak és új eszközparkkal bővültek az informatikai tantermek, valamint egy biztonsági kamerarendszert is kialakítottak.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium a már meglevő tantermek, az alagsor, a közösségi terek, a tanári és irodahelyiségek felújítása mellett új tantermek kialakítására és akadálymentesítésre, valamint a bútorok, számítógépek, elektromos és wi-fi hálózat korszerűsítésére használta fel az 500 milliós támogatást. Az elektromos hálózat, a világítás és az informatikai hálózat korszerűsítését, a bejárat és a porta felújítását, továbbá digitális oktatási eszközök beszerzését valósította meg 462 millió forintból az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium. A szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 500 millió forintot fordított a tornaterem, valamint a tantermek renoválására és egy futófolyosó kialakítására. A munkálatok során továbbá kicserélték a bútorokat, felújították az udvart, a játszóteret és a közösségi tereket is.

A nagyszabású fejlesztési projektet november 21-én az ELTE Aula Magnában tartott ünnepségen zárták le a három egyetem, valamint a gyakorlóiskolák vezetőinek részvételével. Az eseményen Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében Szent-Györgyi Albertet idézve felhívta a figyelmet: „Ahhoz, hogy a fiatalok a számukra leginkább megfelelő területen bontakoztathassák ki tehetségüket két feltétel szükséges. Egyrészt az iskolák megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtése, másrészt a pedagógusok segítése. A kormány célja az, hogy ezekhez minden szükséges támogatás biztosítson.”

Borhy László akadémikus, az ELTE rektora kiemelte: „Gyermekeink tanításába minden korban megéri befektetni, hiszen belőlük lesznek a jövő Szent-Györgyi Albertjei, Karikó Katalinjai és Krausz Ferencei. Támogassuk őket azzal, hogy tanulmányaikat korszerű minden igényt kielégítő környezetben folytathassák.”

Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja elmondta, hogy az ELTE valamennyi gyakorlóiskolájában történtek fejlesztések. A források elosztásánál döntő szerep jutott az intézmények vezetői által meghatározott céloknak, így minden iskolában pontosan azokat a területeket tudták fejleszteni, ahol a leginkább szükség volt beavatkozásra.

„A konzorcium vezetőiként célunk volt, hogy olyan partnerekkel lépjünk be a pályázatba, akikkel a közös értékek, közös érdekek és célok mentén korábban is megvolt a szakmai együttműködés.” – hívta fel a figyelmet Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: „a gyakorlóiskoláknak nagyon nagy szerepe van a pedagógusképzésben, hiszen a leendő pedagógusok itt szerezhetnek először gyakorlati tudást.”

Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese aláhúzta, rengeteg olyan fejlesztési programot valósítanak meg, amellyel vonzóvá szeretnék tenni a pedagógus életpályát, valamint a természettudományos területeket. A most záruló projekttel ez a jövőben még könnyebb lesz. Az elnökhelyettes köszönetet mondott az állami szerveknek, a konzorciumi partnereknek, valamint a kivitelezőknek is.

A most záruló projekt összköltsége 3,8 milliárd forint volt, melyet az ELTE a Széchenyi István Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban nyert el. A teljes forrásból az ELTE gyakorlógimnáziumainak renoválására 2,8 milliárd forint állt rendelkezésre, a támogatási intenzitás 100%.