A népmese napja iskolánkban

2022. szeptember 29-én rendeztük iskolánkban a népmese napját, melyhez számos esemény kapcsolódott a könyvtárban és az iskola területén. A könyvtárban levő programok fél 8-tól népmesevetítéssel kezdődtek. Az olvasóterem meseszobává alakult, iskolánk könyvtárostanárai minden szünetben várták a népmeséket kedvelő gyerekeket, akiknek lehetőségük volt a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat epizódjaiból néhányat megnézni. A könyvtár előtt, a könyvtár előterében és a kölcsönzőteremben népmesei próbák várták a gyerekeket és a vállalkozó kedvű tanárokat, hogy kiderüljön, ők képesek-e megoldani a népmesék szereplőire váró feladatokat: megpróbálhatták legyőzni a sárkányt; kifogni az aranyhalat; végig menni az ösvényen, anélkül, hogy letértek volna róla; segíthettek az elkeveredett pároknak megtalálni egymást; kipróbálhatták, képesek-e időre szétválogatni az összekeveredett babot és lencsét; megpróbálhatták megfejteni a találós kérdést; összeforraszthatták a széttört korsót. E feladatok teljesítésével a résztvevők néhány pillanatra mindannyian valódi mesehősökké válhattak.

De nem csak a könyvtárban zajlottak az események. A folyosókon az 1.d és a 7.d osztályos tanulók, valamint a délutáni grafika-festészet szakkör tanulóinak munkáiból készült meseillusztrációs kiállításban gyönyörködhettek az érdeklődők; a szünetekben pedig népzenei flashmobbal készültek a zeneművészeti munkaközösség tagjai és tanítványaik. A Sulirádió adása igazodott a nap tematikájához, a rádióból a tanulók ízlésének megfelelő népdalfeldolgozások szóltak. Ezen a napon senki sem maradt népmese nélkül. A délelőtt folyamán 7-8. évfolyamos gyerekek mesét mondtak az alsó tagozatosoknak. A mesélők előre megbeszélt órán látogatták meg a választott osztályt, ahol röviden meséltek Benedek Elekről és a Népmese napjáról, majd elolvasták a kicsiknek a magukkal hozott mesét. Az érdeklődő felső tagozatos diákok a népmese napján egy játékot találtak a CooSpace felületén, amely egy népmeséhez vezette őket. A népmese elolvasása után a könyvtárban egy – a meséhez kapcsolódó – kvíz várta a tanulókat. Az esemény a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi Ifjúsági támogatási keret pályázat során elnyert összegből valósulhatott meg.

Köszönet a szervező tanároknak lelkes munkájukért!

 

Képek az eseményről: A népmese napja