ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Intézményi célok

Intézményünk célja, hogy végzett diákjaink a Nemzeti alaptantervben rögzített célokon túl rendelkezzenek

 • a kor elvárásainak megfelelő, a továbbtanuláshoz és a munkavállaláshoz szükséges korszerű tudással (információk összegyűjtése, elemzése, szelektálása, új információ létrehozása),
 • jó kommunikációs és együttműködési készséggel,
 • magas szintű, nemzetközi tanulmányokra is alkalmas nyelvtudással,
 • alkalmazásszintű informatikai ismeretekkel.

Legyenek továbbá

 • képesek ismereteik alkalmazására, problémamegoldásra,
 • nyitottak a változásra és fejlődésre az új információk iránt,
 • motiváltak,
 • képesek az önálló tanulásra,
 • humánusak, toleránsak, segítőkészek,
 • készek a demokratikus értékek iránt elkötelezett értelmiségi szerepvállalásra.

Intézményünk elkötelezett célja tehetséggondozás, amely sajátos pedagógiai eszközöket kíván, speciális nevelési feladatokat jelent. Célunk tehetséges diákjaink segítése tanulmányaikban, személyiségük fejlesztésében, tehetségük érvényesülésében, sikeres felnőtté válásukban.

Létszám adatok

102

tanár

33

mesterpedagógus

54

vezetőtanár

889

diák

Képzési formák

 • általános iskola (évfolyamonként egy-egy osztály)
 • nyolc évfolyamos gimnázium (évfolyamonként két-két osztály)
 • nyelvi előkészítővel kiegészített hat évfolyamos gimnázium (évfolyamonként egy-egy osztály)

 

Az intézményben oktatott nyelvek: angol (első idegen nyelv); francia, német, orosz (második idegen nyelv); latin, koreai, kínai (szakkör)

Az oktatás körülményei

Az eredményes oktatást segíti 3 biológia, 3 kémia, 2 fizika és 3 informatika szaktanterem, 60 ezer kötet tartalmazó könyvtár, 2 tornaterem és 2 tornaszoba, szabadtéri futball és kosárlabda pálya.

Tanórán kívüli tevékenységek

Szakkörök: angol, francia, orosz, matematika, fizika, biológia, komplex természettudomány, művészet, dráma, média és film, robotika, túraszakkör

Radnóti Tudományos Diáknap; Radnóti Összefogás Fesztivál, osztályszínpadok fesztiválja, nyári táborok (nomád, természetkutató, vízitúra, matek)

Eredmények

 • Évente rangos helyezés a középiskolák rangsorában 1-3. hely
 • OKTV döntőben kb. 30 diák évente
 • Országos tanulmányi versenyeken 1-10. hely (minden tantárgyból), Nemzetközi Diákolimpián és egyéb nemzetközi tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel (arany/ezüst/bronz fokozat; biológia, fizika, kémia, nyelvészet, földrajz)

Programok / Díjak

Nemzeti Tehetségprogram minősített referencia intézmény

Erasmus+ mobiltási program