Több mint egy évtizedes hagyománnyal büszkélkedhet a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége vezetőpedagógusoknak szervezett konferenciasorozata. E hagyományt folytatva szervezte meg az SZTE két gyakorlóiskolája 2024. április 11-12. között a Gyakorlóiskolák igazgató konferenciáját, 2024. április 12-13. között a Vezetőtanítók- és tanárok XV. országos módszertani konferenciáját Szegeden.

A konferencia az SZTE JGYPK 150 éve a pedagógusképzésért rendezvénysorozatához csatlakozva azt kívánta bemutatni, hogy hol tartanak ezen az úton az ország gyakorlóintézményei. 2023-ban A jövő pedagógusainak gyakorlati képzése a 21. század elvárásainak megfelelő környezetben (EFOP-4.2.3-222022) projekt keretében komplex infrastruktúra és eszközállomány-fejlesztés valósult meg az ország gyakorlóiskoláiban. A cél a feladatellátási helyek modernizálása volt: professzionális tantermek kialakítása, a tanulók, a pedagógusjelöltek, a pályán lévő pedagógusok komfortérzetének növelése, a hallgatói sikeresség támogatása.

Jelen konferencia a hálózatos tanulás szellemében azt kívánta bemutatni a digitalizáció, és a fenntarthatóság területéhez kapcsolódva, hogy a fenti fejlesztések miként hasznosulnak az intézmények mindennapi, osztálytermi gyakorlatában. A konferencia A gyakorlóiskolák a digitális modernizáció és a fenntartható fejlődés útján tematika mentén a pedagógusjelöltek gyakorlati képzéséhez kapcsolódva a digitális kompetencia fejlesztésének gyakorlati megvalósítási lehetőségeit járta körül, valamint a fenntartható fejlődés témaköréhez mutatott a mindennapokban használható jó gyakorlatokat.

A konferencián – melynek mottója: A tudás és a környezet érték! Együtt többre vagyunk képesek a digitális világban is! – 22 gyakorlóintézmény 150 pedagógusa vett részt, 16 szekcióban, 82 jógyakorlatot bemutatva, 4 plenáris előadással. A vendégek fakultatív programként ellátogathattak az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézetbe, a SzeReTeD Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratóriumba, illetve a SZTE JGYPK Interaktív természetismereti tudástárba is.

A rendezvény részeként átadták az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola várva várt robotikatermét is, mely a Vodafone Magyarország Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem közötti együttműködésének eredményeként valósult meg.

A háromnapos rendezvénysorozat támogatói voltak: a Szegedi Tudományegyetem Oktatás Modernizációs és Innovációs Klaszter, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, a Vodafone Magyarország Alapítvány, az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.